Miejsce dla kobiet

bar z alkoholem
Zrowie

Depresja a uzależnienie – kiedy mamy do czynienia z podwójną diagnozą?

Podwójna diagnoza oznacza sytuację, w której przy depresji lub innym zaburzeniom psychicznym występuje także uzależnienie od środków psychoaktywnych, takich jak alkohol czy też narkotyki. Nie jest przy tym istotne, który z wymienionych problemów pojawił się jako pierwszy.

Objawy podwójnej diagnozy mogą być zróżnicowane, do najczęściej występujących można zaliczyć:

  • utratę kontroli nad przyjmowaniem substancji psychoaktywnych,
  • wahania nastrojów i nagłe zmiany zachowań,
  • izolację od ludzi,
  • zaburzenia koncentracji,
  • myśli samobójcze.

Podwójna diagnoza wymaga skorzystania z pomocy psychiatry. Osoby cierpiące z jej powodu muszą być objęte szczególnym nadzorem medycznym, gdyż wraz ze zmniejszaniem dawki uzależniającego środka psychoaktywnego dochodzi do nasilenia objawów, które mogą zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjenta. W leczeniu podwójnej diagnozy często konieczne jest zastosowanie farmakoterapii z wykorzystaniem leków psychotropowych. Istotną funkcję terapeutyczną pełni psychoterapia, w czasie której pacjent uczy się rozpoznawania mechanizmów choroby i wypracowuje bardziej konstruktywne sposoby radzenia sobie z problemami w codziennym życiu. Nabywa również umiejętności wyrażania swoich emocji i zaczyna postrzegać świat w jaśniejszych barwach.

Co ma wspólnego depresja z problemem alkoholowym?

Między depresją a problemem alkoholowym da się dostrzec wyraźną zależność. Związek ten ma przy tym charakter obopólny – depresja jest w stanie wpływać na rozwój uzależnienia od alkoholu, równocześnie alkoholizm często przyczynia się do rozwoju depresji.

  • Wpływ depresji na uzależnienie od alkoholu

Osoby cierpiące na depresję często sięgają po alkohol w celu redukcji odczuwanych negatywnych emocji i poprawy komfortu psychicznego. Napoje wyskokowe pozwalają im się rozluźnić i doznać błogiego uczucia odprężenia. Działanie alkoholu jest jednak chwilowe, więc w celu utrzymania stanu relaksacji osoba cierpiąca na depresję ponownie sięga po kieliszek, wprawiając w ruch mechanizm prowadzący ostatecznie do rozwinięcia się uzależnienia.

  • Wpływ alkoholu na depresję

Depresja jest często nie przyczyną, a skutkiem nadużywania alkoholu. Wynika to z negatywnego oddziaływania alkoholu na psychikę człowieka oraz tendencji nadużywających tej substancji osób do zmienności nastrojów i występowania zaburzeń psychicznych.

Alkohol jako sposób na oderwanie od rzeczywistości

Dla wielu osób alkohol stanowi sposób na radzenie sobie ze stresami codziennego życia i oderwanie od rzeczywistości. Duża grupa uzależnionych pierwszy raz sięgnęła po kieliszek w celu ucieczki od problemów i zaznania chwili wytchnienia. Sytuacji nie ułatwia tempo współczesnego życia, natłok informacji i bodźców, a także presja i piętrzące się problemy społeczne. Osobami z podwójną diagnozą, które szukały ucieczki w alkoholu, są dziś nie tylko dorośli, lecz również dzieci i młodzież, którzy nie potrafią znaleźć swojego miejsca na świecie.

Depresja jako skutek alkoholizmu

Alkoholizm prowadzi do licznych negatywnych zmian w psychice człowieka. U nawet jednej trzeciej osób uzależnionych od alkoholu można zaobserwować zaburzenia psychiczne, wśród których najczęściej występującym jest depresja, która objawia się pogorszeniem nastroju, obniżeniem poziomu energii i zmniejszeniem aktywności życiowej. Pacjenci z depresją cierpią z powodu zaburzeń koncentracji i zaburzeń snu objawiających się bezsennością lub nadmierną sennością. Obserwuje się u nich także utratę dotychczasowych zainteresowań, zanik apetytu oraz spadek libido. Depresja będąca skutkiem alkoholizmu może powodować trudności w leczeniu nałogu, prowadząc do nawrotów i częstych hospitalizacji.

butelka wina i kieliszek

Terapia uzależnień w Bielsku

W leczeniu podwójnej diagnozy szczególnie istotne jest znalezienie odpowiedniego terapeuty, który dysponuje wiedzą i narzędziami pozwalającymi mu na podjęcie walki ze wszystkimi występującymi u pacjenta zaburzeniami. Kadra Ośrodka Terapii Uzależnień w Bielsku, składająca się z wysoce wykwalifikowanych lekarzy, psychologów i terapeutów, posiada wieloletnie doświadczenie w leczeniu różnego rodzaju uzależnień oraz występujących przy nich depresji i innych zaburzeń psychicznych. Leczenie prowadzone w placówce dostosowane jest do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jego przebieg uzależniony jest od zaawansowania uzależnienia i towarzyszących mu zmian chorobowych oraz stopnia nasilenia objawów depresji. Misją Ośrodka Terapii Uzależnień FreeDom jest przywrócenie pacjentów do zdrowia i wskazanie im drogi do szczęśliwego, wolnego od nałogów życia.