Miejsce dla kobiet

Zrowie

Fizjoterapia a rehabilitacja – czym się różnią?

Częste wypadki i urazy nieraz są powodem długiej rekonwalescencji i powrotu do formy. W tym okresie pomóc nam mają różne ćwiczenia, które zlecają nam rehabilitanci i fizjoterapeuci. Mało kto jednak wie, do jakiego konkretnie specjalisty się udać, gdyż fizjoterapia i rehabilitacja – mimo że brzmią podobnie – znaczą co innego. Zobaczmy więc, co cechuje te dwie specjalizacje i na jaką postawić w konkretnych przypadkach. 

Czym jest fizjoterapia?

Na samym początku warto zaznaczyć, że fizjoterapia jest pojęciem węższym niż rehabilitacja i ma na celu głównie zwalczanie bólu i przywracanie sprawności ruchowej, ale to nie wszystko. Fizjoterapia pozwala zapobiegać nawrotom nieprzyjemnych dolegliwości, poprawiać wydolność organizmu i usprawniać cały układ nerwowy, a w tym poszczególne narządy. 

Czym jest rehabilitacja? 

Rehabilitacja zaś to pojęcie ogólne, zawierające w sobie również fizjoterapię. Składają się na nią zarówno ćwiczenia sprawnościowe, jak i umysłowe mające zadbać o ciało i psychikę chorego w czasie rekonwalescencji. Jest to więc sposób na przystosowanie chorego do normalnego życia w społeczeństwie w różnych wypadkach jego niepełnosprawności. 

Co różni specjalistów?

Obie te profesje zajmują się nieco innym sposobem leczenia i w niektórych przypadkach wskazane jest udanie się do rehabilitanta, a w niektórych do fizjoterapeuty. Ponadto zarówno rehabilitant, jak i fizjoterapeuta stosują odmienne sposoby leczenia i czasem to od pacjenta zależy, którą opcję woli. 

Czym zajmuje się fizjoterapeuta?

Fizjoterapeuta przeprowadza z chorym różne ćwiczenia przede wszystkim wpływające na bodźce (mechaniczne, cieplne, manualne itd.). Dzięki temu do organizmu dochodzą różne sygnały, niekoniecznie przyjemne i bezbolesne, które jednak zmniejszają ból, obrzęki itd. 

Fizjoterapia skupia się na ciele, a więc jej odłamy dotyczą różnych jego obszarów. Na przykładzie fizjoterapii w Gdańsku możemy wyróżnić: 

 • Kinezyterapia – oparta na ćwiczeniach ruchowych
 • Fizykoterapia – wykorzystująca fizykę, czyli np. temperaturę, promieniowanie, ultradźwięki itp. 
 • Hydroterapia – koncentrująca się na wodzie 
 • Masaż leczniczy – obejmujący techniki nacisku
 • Terapia manualna – pracująca z tkankami miękkimi, nerwowymi i stawami

Widać więc, że choć obszar ten jest węższy niż rehabilitacja, to pacjenci w dalszym ciągu mają do wyboru naprawdę dużo ćwiczeń, które pomagają przywrócić ich ciału sprawność. 

Czym zajmuje się rehabilitant? 

Rehabilitacja jako długi proces medyczno-społeczny skupia się nie tylko na ciele, ale też umyśle i działaniach pacjenta skierowanych na jego prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie. Rehabilitant:

 • Pomaga pacjentom wrócić do sprawności fizycznej 
 • Zapewnia zaopatrzenie ortopedyczne 
 • Proponuje różne zabiegi przyspieszające proces regeneracji 
 • Służy pomocą przy ewentualnej interwencji chirurgicznej
 • Przeprowadza sesje terapeutyczne

Może on zdziałać również dużo więcej nie tylko bezpośrednio, ale i w kontaktach z innymi specjalistami. Dlatego też jego pomoc jest nieraz naprawdę rozległa, ale też nie w każdym przypadku się sprawdzi.

Kiedy udać się do rehabilitanta, a kiedy do fizjoterapeuty?

Przy powyższym opisie można wysnuć wniosek, że jeśli nie wiadomo gdzie się udać, to najlepiej udać się do rehabilitanta, który i tak przeprowadzi fizjoterapię. Nie jest to jednak prawda, ponieważ w takich wypadkach jak:

 • Urazy kręgosłupa i kończyn
 • Zaburzenia pracy stawów
 • Wady wrodzone
 • Nabyte wady postawy
 • Choroby neurologiczne (udar, stwardnienie rozsiane, niedowład itd.)

dużo bardziej skuteczna będzie pomoc samego fizjoterapeuty, który znając się głównie na ciele, jest w stanie dużo szybciej pomóc nam powrócić do pełnej sprawności. 

Do rehabilitanta zaś oprócz z powyższymi schorzeniami można udać się również z:

 • Przewlekłym stresem i jego neurologiczno-psychicznymi objawami
 • Chorobami cywilizacyjnymi 
 • Problemami poporodowymi 

Czyli innymi słowy, z wszystkimi chorobami, które wykluczają nas z prawidłowego codziennego funkcjonowania w społeczeństwie i utrudniają nam przez to życie. 

Podsumowanie 

Widać więc, że choć rehabilitacja i fizjoterapia to terminy bardzo do siebie zbliżone, to oznaczają jednak coś innego i pomoc każdego z tych specjalistów oddziałuje na inny aspekt życia, czego warto mieć świadomość, jeśli doświadczymy jakiegoś urazu na zdrowiu psychicznym lub fizycznym.